Uczestnicy szkoleń, po ich zakończeniu otrzymują certyfikat Kuźni Barberossa

oraz państwowe zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu

(uprawniające do wykonywania usług nauczanych podczas szkolenia)